Vecka! 1.9.2

Lagt till en återställningsknapp, för att enklare återställa tidigare köp, visar även ett meddelande om inget finns att återställa. Tagit bort förklaringsrutan från föregående version.

Vecka! 1.9

Ny grafik.
Lagt till en veckovy, där man kan se vilka datum som infaller i en viss vecka.
Lagt till en hjälpknapp som öppnar en e-postvy, där man kan skicka e-post till oss om man har några frågor kring appen.