Tankomat 1.2

Fix för beräkning av medelförbrukning. Ger mer korrekta värden vid få inmatningar samt vid små tankningar.