Författararkiv: Pär Boberg

Tankomat Pro 2.1

Nytt i denna version är en uppdaterad förstasida med översikt på totala värden för körd sträcka, betalat, tankat och snittförbrukning.
Nytt är även möjlighet att använda en egen bild (antingen från kameran eller bildbiblioteket) för ens fordon.

Tankomat Pro 2.0.5

I denna version har vi lagt till en ny tidsperiod; ”Sedan start” för att se alla tankningar/statistik för valt fordon.
Även lagt till en ny sektion nedanför grafen; ”Totalt för perioden” för att se total/summa för vald period (3M,6M,12M,Sedan start) och även lagt till så att man kan se kostnad per kilometer.

Tankomat Pro 2.0.4

Nytt är att Y-axeln inte längre börjar på noll för bränsle- och förbrukningsdiagrammen.
Lagt till en Inställningssida på första sidan så man kan välja om Y-axeln ska börja på noll eller skalas automatiskt.

Tankomat Pro 2.0

Första stora uppdateringen!

Detta är nytt:

  • Ny fordonsvy med diagram som visar förbrukning, körd sträcka, volym och bränslepris.
  • Visar nu även ungefärligt utsläpp av gram CO2/km.
  • Snabbare och enklare inmatning av tankningar.
  • Mycket förbättrad hjälpdokumentation.
  • Och många andra förbättringar ”under the hood”.