Vecka! 1.6

Lagt till möjlighet att visa veckonumret på ikonen via ett in-app köp.

När man köpt ”visa veckonummer” så visas en switch där man kan aktivera/inaktivera visning av veckonumret på ikonen.