Vecka! 1.9.2

Lagt till en återställningsknapp, för att enklare återställa tidigare köp, visar även ett meddelande om inget finns att återställa. Tagit bort förklaringsrutan från föregående version.