Tankomat Pro 2.0.2

Förbättrat exportfunktionen, numera exporteras alla tankningar för aktuellt fordon som standard samt flyttat exportknappen till historikvyn.