Tankomat 2.6

  • Uppdaterad för iOS 15.
  • Tagit bort nedre verktygsraden och flyttat in sidorna i tabellvyn istället, mer likt Tankomat Pro i utförande.
  • Plus fixar och justeringar.