Tankomat Pro 1.8

Bättre minneshantering. Stöd för iTunes fildelning; nu kan man exportera och importera databasen med tankningar i iTunes. Nu behöver man inte använda ”återställ” i iTunes för att få tillbaka datan om man byter enhet.